Welk 'goede doel'krijgt een gratis website?

Gefeliciteerd, Stichting Gave wint met 58% van de stemmen de gratis website voor Alies voor de vluchteling!


Stichting Gave - Alies voor de vluchteling
Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd.
Alies: "Het is mijn passie om mensen verder te helpen die onze kennis en expertise nodig hebben. Samen met mijn collega's van het juridisch team van Stichting Gave kom ik in het bijzonder op voor de rechten van christenasielzoekers."
Bekijk hier de huidige website. 

Stichting Kontakt
Stichting Kontakt zet zich in voor mensen met dementie. De zorg voor mensen met cognitieve beperkingen is veel en intensief. 
Digitale hulpmiddelen kunnen het geluksgevoel van deze mensen vergroten en bovendien de zorg verlichten. Vanwege de hoge investeringen is er vaak onvoldoende budget om hulpmiddelen aan te schaffen. Daarom zorgt Stichting Kontakt voor fundraising. De huidige website vindt u hier

Stichting Shelter 4 Mozambique
Stichting Shelter 4 Mozambique organiseert allerlei activiteiten om geld in te zamelen voor de inwoners van Mozambique. Doelen zijn het verbeteren van de eerste levensbehoefte door ter plaatse te kopen en uitdelen van water, eten, medicijnen en middel/materialen waar behoefte aan is. Ook is als doel gesteld het verbeteren van weeshuizen, scholen, kerken en het verbeteren van opvang voor kinderen en weduwen. Bekijk hier de huidige website. 

Onze klanten aan het woord

Benieuwd naar de ervaringen van onze klanten met Wielink websolutions?

Bekijk ervaringen
14225